Hoe werkt een second opinion via de reguliere weg?

  • 18 juni 2024

Hoe werkt een second opinion via de reguliere weg?

Hoe werkt een second opinion? 

Heb je net een diagnose gekregen of een behandelplan besproken, maar twijfel je over de juistheid ervan? Voel je je onzeker, of heb je het idee dat je informatie mist? Dan kun je het traject van een second opinion aangaan en een tweede mening vragen aan een andere, onafhankelijke zorgverlener. Maar hoe doe je dit? In deze blog lees je alles over het aanvragen van een second opinion en het verloop van dit proces.

Nog even in het kort: wat is een second opinion? 

Juist als je zekerheid wil over je diagnose of behandeling, of informatie wil die je huidige behandelaar niet kan geven, is een second opinion heel waardevol. Je diagnose of behandelplan wordt door een buitenstaander geëvalueerd, waarna je onafhankelijk en deskundig advies krijgt dat helpt bij het maken van een goed geïnformeerde en weloverwogen keuze over je gezondheid. 

Doorverwijzing behandelaar 

Als je een second opinion overweegt, moet je deze met je behandeld arts bespreken. Deze kan jou dan een doorverwijzing geven. En misschien blijkt deze helemaal niet nodig, als je arts  tijdens het tweede gesprek alle onduidelijkheden kan wegnemen. Toch, als je alsnog een tweede mening wil, heb je die doorverwijzing nodig. Een arts mag niet weigeren, tenzij deze zwaarwegende argumenten tegen heeft, die hij of zij altijd moet onderbouwen. Je kúnt ook direct contact opnemen met een andere specialist zonder verwijzing, maar dan krijg je de zorg veelal niet vergoed van je zorgverzekeraar. Maar hierover later meer!

Overigens eindigt hier ook de rol van jouw behandelaar in dit traject. Vaak moet je zelf op zoek naar een tweede arts, bij wie ook nog eens een wachttijd van (soms) enkele maanden geldt. 

Overdracht medische gegevens 

Heb je een arts gevonden voor je second opinion, dan is het zaak dat deze je medisch dossier krijgt om deze te beoordelen en de diagnose of behandeling te evalueren.  

Eerste consult met tweede arts

Dan vindt er een eerste consult plaats met de tweede arts. Dit bestaat veelal uit een intake. Ook zal de arts beoordelen of de verstrekte informatie voldoende is. Mochten er nog vragen zijn, dan worden deze tijdens het eerste consult gesteld. Afhankelijk van de situatie kan er een fysiek onderzoek plaatsvinden, of kan de arts aanvullend (bloed)onderzoek adviseren. 

Advies second opinion en terugkoppeling

Na het gesprek en eventueel aanvullend onderzoek, stelt de tweede arts zijn bevindingen op en vergelijkt hij deze met de diagnose en het behandelingsplan van je behandelaar. Je ontvangt een gedetailleerd verslag met dit advies, waarin de juistheid van je oorspronkelijke diagnose of behandeling bevestigd wordt, óf juist geheel nieuwe inzichten bevat. Mogelijk komen hier alternatieve behandelopties uit voort. 

Vervolgens is het aan jou om de resultaten van de second opinion te bespreken met je behandelend arts. Samen kun je dan besluiten om verder te gaan met datgene wat jullie eerder hebben afgesproken, óf juist een heel nieuw pad bewandelen. Hoe dan ook, helpt een tweede mening bij het maken van een geïnformeerde beslissing over je eigen gezondheid. En informed consent is belangrijk, zodat je 100 procent achter je geplande traject kunt staan. Immers, dankzij de  second opinion heb je een meer nauwkeurige diagnose of behandelplan, mogelijk zelfs meer behandelopties en sowieso meer gemoedsrust. 

Vergoeding second opinion 

Een second opinion wordt door veel zorgverzekeraars alleen vergoed bij een doorverwijzing. Vaak gelden er ook beperkende voorwaarden. Voordat je een second opinion aanvraagt is het belangrijk dat je de polisvoorwaarden van je zorgverzekering goed doorleest. 

Patiënten die meer informatie of zekerheid willen, hebben veel baat bij een second opinion. Het vergt echter wel veel van je, omdat het proces uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid. Je moet zelf om een verwijzing vragen, zelf een tweede arts vinden en zelf de bevindingen aan je eigen arts voorleggen.  En dat kan heel zwaar zijn als je net een heftige diagnose hebt gekregen.  Wil je weten hoe wij als Royal Doctors omgaan met een second opinion? Lees dat in onze volgende blog!