Obtaining a second opinion is a neglected source of health care inequalities

  • 16 January 2019

Uit literatuurstudie over second opinion blijkt dat socio-economische status van patiënten en hun opleidingsniveau een invloed hebben op gebruik van second opinion.
Deze patiëntengroep zijn minder snel geneigd gebruik te maken van een second opinion en vormen tevens een risicogroep voor chronische aandoeningen.
Artsen moeten zich bewust zijn van de motieven die patiënten weerhouden van een second opinion.