Patient-Driven Second Opinions in Oncology: A Systematic Review

  • 7 January 2017

Patiënten met diagnose kanker, maken alsmaar meer gebruik van een Second Opinion. Literatuurstudies tonen grote verschillen in het resultaat van deze Second Opinions, de beweegredenen voor deze patiëntengroep zijn echter welgekend: ontevredenheid en gebrek aan vertrouwen, ontevredenheid over de gevoerde communicatie, nood aan meer gepersonaliseerde informatie.
Praktische handvaten voor oncologen om een second opinion te doen.

NL onco studie