Privacy statement Royal Doctors

Royal Doctors verzamelt uw (medische) gegevens om Uw vragen aan Royal Doctors van een passend medisch inhoudelijk antwoord te kunnen voorzien of u in contact te kunnen brengen met de arts die past bij uw vraag. Wij verwerken alleen de door U aangeleverde informatie en /of de met uw instemming opgevraagde dossiers bij uw behandeld arts. Wij bewaren uw medische gegevens niet langer dan noodzakelijk tot een maximum van 3 kalenderjaren en dragen daarna zorg voor een zorgvuldige vernietiging. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens veilig te beschermen.

Als u inzage wilt in de gegevens die wij van u hebben of deze gegevens wilt laten aanpassen, vernietigen of wilt laten overdagen aan derden dan kunt U contact opnemen met uw casemanager. Zij zal uw verzoek dan verder begeleiden.

1. Wat zijn persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee een individu (de betrokkene) direct of indirect geïdentificeerd kunnen worden. Met name uw naam, IP-adres identificatienummer of IP-adres. U bent niet verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken maar de door ons gevraagde gegevens zijn wel noodzakelijk om de aan u aangeboden Royal Doctors diensten te kunnen uitvoeren.

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) ook genoemd General Data Protection Regulation (GDPR) is op Royal Doctors van toepassing. Royal Doctors België valt onder het toezicht van de Belgische toezichthouder: Gegevensbeschermings autoriteit GBA. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

2. Welke informatie verzamelt Royal Doctors van U en hoe dan we dat?

2.1 Gegevens in het kader van de dienstverlening.
Royal Doctors verzamelt uw adresgegevens als naam, adres en woonplaats, uw contactgegevens als mailadres en uw telefoonnummer en de gegevens van uw verzekeraar. Bijkomend verzamelen wij uw medische gegevens op basis van de door u aangeleverde informatie. Daarnaast verzamelen wij op uw verzoek uw medisch dossier. Afhankelijk van uw vraag verzamelen wij de gegevens van de aan u geadviseerde arts en of hun advies.

2.2 Gegevens in het kader van klanttevredenheid.
Royal Doctors stuurt na afloop van gebruik van onze dienstverlening een klanttevredenheidsenquete. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en op individueel niveau niet langer dan 3 kalenderjaren. Gegevens die wij verkrijgen uit klanttevredenheidenquêtes worden geanonimiseerd en geaggregeerd met derden gedeeld.

2.3 Gegevens die voortvloeien uit een bezoek aan onze website.
Als u onze website bezoekt dan registreren en bewaren wij uw IP-adres en plaatsen wij cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Zie ook onze Cookie policy. Royal Doctors draagt er zorg voor dat wij uw gegevens zorgvuldig beheren. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens veilig te beschermen.

2.4 Gegevens in het kader van onderzoeksdoeleinden.
Royal Doctors ondersteunt wetenschappelijk onderzoek gericht op het bevorderen van patiëntenzorg. Afgestemd op het doel van het onderzoek, kan Royal Doctors gegevens uit het Second Opinion Rapport ter beschikking stellen. Data die ter beschikking gesteld worden aan de onderzoeker, zijn anoniem en niet te herleiden naar een identificeerbare persoon.

3. Juridische grondslag

Nadat u zich aangemeld heeft nemen wij contact met u op en vragen u het Royal Doctors aanmeldformulier in te vullen. In het aanmeldformulier vragen wij nadrukkelijk uw toestemming om uw bijzondere persoonsgegevens en uw

medische gegevens, te mogen registreren. Als u door derden, uw werkgever of uw verzekeraar aangemeld wordt dan vragen wij van uw aanmelder alleen uw contactgegevens inclusief polisnummer, nooit uw medische gegevens. Medische gegevens worden alleen aan u gevraagd of met uw toestemming aan uw arts. Medische gegevens verzamelen wij op basis van een gerechtvaardigd belang en of een overeenkomst met u of uw verzekeraar of werkgever. Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens zodat wij u onze Royal Doctors dienstverlening kunnen aanbieden en u kunnen voorzien van de door u gevraagde Royal Doctors services.

De gegevens over uw surfgedrag op onze website gebruiken wij om deze website goed te kunnen laten functioneren en onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de klantwensen.

4. Hoe lang bewaren wij U gegevens.

Royal Doctors bewaart uw medische gegevens nooit langer dan noodzakelijk en ieder geval nooit langer dan 3 kalenderjaren. Uw overige gegevens bewaren we zo lang als noodzakelijk bv op basis van verplichtingen van fiscale en administratieve aard.

5. Met wie worden uw data gedeeld.

Royal Doctors deelt uw medische informatie met onze artsen, met name met de artsen die wij selecteren voor U. Deze artsen zijn zelf gebonden aan hun beroepseed en gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Indien de opdrachtgever een verzekeraar of werkgever is dan delen wij geen medische gegevens mee aan de opdrachtgever. Royal Doctors deelt uw gegevens nooit met derden.

6. Welke rechten heb ik over mijn persoonlijke gegevens

U heeft het recht op inzage van de door u verstrekte gegevens of met uw toestemming opgevraagd medisch dossier. U kunt uw toestemming voor het verzamelen of delen van deze informatie met onze artsen intrekken. U heeft daarbij het recht om fouten in uw gegevens te laten aanpassen of om uw gegevens te laten verwijderen of te laten overdragen aan derden. Bij een verzoek om verwijderen of vernietigen van uw gegevens zullen wij uw verzoek toetsen aan de (bv fiscale) verplichtingen die we hebben om gegevens van u te bewaren.

7. Contact opnemen met Royal Doctors over mijn persoonlijke gegevens

U kunt altijd met vragen of verzoeken contact opnemen met uw casemanager van Royal Doctors. Zij zal uw verzoek bezorgen aan de verantwoordelijke binnen Royal Doctors over alle privacy aangelegenheden.

8. Aanpassingen in ons privacy statement

Royal Doctors zal indien nodig deze privacy statement wijzigen en aanpassen aan nieuw beleid conform de wettelijke bepalingen. Wij raden u aan om periodiek ons privacy statement te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop wij met uw gegevens en uw rechten omgaat.