“Repurposing” en dikdarmkankerpreventie

  • 21 October 2021

Geneesmiddelen worden goedgekeurd na klinische studies voor een bepaalde indicatie, kwaal of ziekte. Maar vele geneesmiddelen kunnen meer, soms veel meer, dan waarvoor ze zijn goedgekeurd. Men kan ze dan ook aanwenden om andere redenen dan waarvoor zij op de markt zijn. Prof. Gad Rennert (Israël) gaf een spreekbeurt over "Repurposing" en oa preventie van dikdarmkanker.