Research Analyzes the Impact of Second Opinions on Breast Cancer

  • 17 April 2019

Het behandelplan van 70 patiënten met de diagnose borstkanker, werd herbekeken door een multidisciplinair team. Bij 61% van deze patiënten was het aangewezen om bijkomende onderzoeken te doen. Bij 23% van de 70 patiënten heeft men meer tumoren vastgesteld dan in de eerste opinie. Bij 43% van de 70 patiënten werd de diagnose aangepast.