Second opinion aanvragen, een tweede mening kan het verschil maken.

 • 10 September 2019

Het effect van een second opinion op de besluitvorming van de patiënt en op de kwaliteit van zorg werd onderzocht in de VS.

 • Artsen zijn niet meer in staat hun hele vakgebied te overzien.

  Door de snelle ontwikkelingen in de medische technologie, is de geneeskunde verrijkt met nieuwe specialismen die steeds verder uit elkaar zijn komen te liggen.

 • Uit onderzoek in de VS naar de waarde en betrouwbaarheid van het klinisch oordeel van chirurgen is gebleken dat een groot deel van de chirurgen van mening verschillen over de noodzaak van het al dan niet verrichten van een operatie.

  Deze inter-artsvariatie kan mee aan de basis liggen van het almaar toenemend second opinions.

 • Amerikaans onderzoek toont aan dat een second opinion een geruststellend effect kan hebben en dat het kan bijdragen in tot het accepteren van slecht nieuws.

 • In de VS kon men dankzij een second opinion programma het aantal keizersneden terugdringen door het indicatiebeleid hiervoor aan te passen.

 • Niet alleen het effect van een second opinion op de besluitvorming van de patiënt en op de kwaliteit van zorg werd onderzocht in de VS. Ook het kostenbesparend effect werd gemeten voor geplande operatieve ingrepen. In een follow-up studie van 2 jaar is gebleken dat men $750/ patiënt bespaart als de second opinion een negatief advies formuleert voor de ingreep.

 • Als de second opinion positief adviseerde voor de ingreep, waren patiënten eerder geneigd een operatie te ondergaan dan na de eerste consultatie.

Het volledige artikel kan u lezen via onderstaande link:

https://www.ntvg.nl/artikelen/op-zoek-naar-een-tweede-mening/volledig