Second opinion in medical encounters − A study among breast cancer patients

  • 7 August 2017

Wat zijn de overeenkomsten in second opinions die gesuggereerd worden door de arts en deze waarbij de patiënt het initiatief neemt?
Artsen zijn minder geneigd patiënten ouder dan 75j en patiënten met een lage opleiding, te informeren over een Second Opinion.