Second opinions in oncology: the experiences of patients attending the Sydney Cancer Centre

  • 17 August 2009

Patiënten die een second opinion willen bij een medisch oncoloog zijn doorgaans hoger opgeleid, jonger en vrouwelijk. Patiënten zochten geruststelling en bijkomende informatie.