The economic impact of second opinion in pathology

  • 21 September 2012

Het belang van een second opinion groeit in de VS vanaf de jaren ’70. Voor patiënten wordt de behandeling en diagnostiek verfijnd, voor de arts vermindert het risico op juridische claims bij misdiagnose of behandeling en voor de maatschappij resulteert een second opinion in een kostenbesparing.
Het belang van online second opinions zal economisch efficiënt en sociaal aanvaard zijn als een organisatie die een second opinion online aanbiedt, erin slaagt medische experten aan te werven met een breed netwerk van (inter)nationale consultants.