The Human Cost and Financial Impact of Misdiagnosis

  • 1 October 2016

Een misdiagnose leidt in 30% van de gevallen tot een levensbedreigende situatie. In de VS alleen sterven tussen de 40000 – 80000 mensen per jaar aan een foutieve diagnose. ( IOM rapport)
De financiële impact van een foutieve diagnose wordt in de VS geschat op 30% van het overheidsbudget voor gezondheidszorg, of omgerekend 750 miljard dollar.