The value of second opinion in gastrointestinal and liver pathology

  • 7 June 2001

Routinematige beoordeling van gastro-intestinale en hepatobiliaire pathologie bracht opmerkelijke discrepanties in diagnoses aan het licht. In 7,2% brachten de veranderingen significante wijzigingen teweeg in het behandelplan en het toekomstperspectief van de patiënt.