Vragen?

Royal Doctors is een onafhankelijke second opinion organisatie.

Royal Doctors werkt hiervoor met 250 zorgvuldig geselecteerde specialisten. Onze aanpak is uniek, omdat de patiënt zich niet hoeft te verplaatsen.

Jarenlange ervaring heeft aangetoond dat deze aanpak het beste werkt.

 • Meer zekerheid over de gestelde diagnose.
 • Meer zekerheid over de gestelde behandeling.
 • Aanreiken van extra behandelopties.
 • Voorkomen van onnodige behandelingen
 • Gemoedsrust en vertrouwen

Ja, de meest voorkomede ziektebeelden zijn:

 • Oncologie
 • Orthopedie
 • Hart- en vaatziekten
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Gastro-enterologie
 • Urologie
 • Gynaecologie
 • Oogziekten

Dermatologie

Royal Doctors vraagt, mits uw schriftelijke toestemming, uw medische gegevens op bij uw behandelaars. 

Royal Doctors heeft hierin ruime ervaring en zorgt ervoor dat u zich zo min als mogelijk moet bezig houden met administratieve handelingen.

Snel!

 • E-mails worden beantwoord binnen de volgende werkdag.
 • Wanneer Royal Doctors uw medisch dossier en uw persoonlijke vragenlijst ontvangen heeft, garanderen wij u dat u uw schriftelijk second opinion advies ontvangt binnen de 10 werkdagen.

 

Ja, u kan een second opinion aanvragen:

1. Voor de behandeling – Standaard Second Opinion:

U heeft reeds een diagnose én een behandeladvies, maar wenst een second opinion om zeker te zijn dat u de juiste keuze maakt

2. Tijdens de behandeling – En Route Second Opinion: 

Uw behandeling is reeds gestart maar u bent onzeker of u wel de juiste beslissing genomen hebt?

3. Bij langdurige ziekte -Complex Case Second Opinion: 

U heeft een complex medisch verhaal zonder duidelijke diagnose en/of een behandeling? 

U wenst duidelijkheid met een actieplanning die prioriteiten stelt voor uw behandelproces?

Royal Doctors heeft een accreditatieprogramma waarbij we niet enkel kijken naar de kwalificaties van de arts, maar ook een doorlichting uitvoeren op het gebied van specialisaties, communicatievaardigheden, onafhankelijkheid, bijscholingen, reputatie, studies, data en tevredenheid onder patiënten. Deze screening wordt zeer grondig uitgevoerd.

Royal Doctors voert een jaarlijks overleg met zijn artsen om wederzijdse feedback te bespreken. Op die manier kunt u er 100% op vertrouwen dat onze adviezen objectief en volledig onafhankelijk gebeuren.

Royal Doctors verzamelt uw (medische) gegevens om uw vragen, aan Royal Doctors, van een passend medisch inhoudelijk advies te kunnen voorzien.

Wij verwerken alleen de door u aangeleverde informatie en /of de met uw instemming opgevraagde dossiers bij uw behandelde arts. Wij bewaren uw medische gegevens niet langer dan noodzakelijk tot een maximum van 3 kalenderjaren en dragen daarna zorg voor een zorgvuldige vernietiging.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid dan kunt u hierover contact opnemen met uw casemanager.

Ja. Dankzij partnerships met zorgverzekeraars, private verzekeraars en ondernemingen, kan Royal Doctors voor heel wat patiënten kosteloos een second opinion advies aanbieden.

Voor onze partners kan u terecht op onze Homepage. Gelieve uw polis te raadplegen voor specifieke voorwaarden of contact op te nemen met uw provider of onderneming.

De second opinion adviezen zijn ‘adviezen en opties’ over uw huidige diagnose en/of voorgestelde behandelplan of behandeling. Onze specialisten stellen geen diagnoses op afstand of schrijven geen behandeling voor. 

Onze experten beoordelen uw medische gegevens op een onafhankelijke manier en geven hun professionele mening. 

Het second opinion advies kan alleen echt in de praktijk worden gebracht als u de second opinion persoonlijk met uw behandeld arts bespreekt en als ze worden opgenomen als onderdeel van uw lopende behandeling.

Uiteindelijk beslist uw eigen arts, samen met u, of de adviezen en opties een onderdeel worden van uw behandeling.

Een second opinion aanvragen?

Start uw Second opinion aanvraag vandaag nog!
Heeft u toch nog vragen?