Vragen?

Royal Doctors is een onafhankelijke Second Opinion organisatie.

Royal Doctors werkt hiervoor met 250 zorgvuldig geselecteerde specialisten. 

Onze aanpak is uniek, omdat de patiënt zich niet hoeft te verplaatsen.

Jarenlange ervaring heeft aangetoond dat deze aanpak het beste werkt.

 • Meer zekerheid over de gestelde diagnose
 • Meer zekerheid over de gestelde behandeling
 • Aanreiken van extra behandelopties
 • Voorkomen van onnodige behandelingen
 • Gemoedsrust en vertrouwen

Alle ziektebeelden komen in aanmerkingen voor een Second Opinion bij Royal Doctors. 

De meest voorkomede ziektebeelden zijn:

 • Oncologie
 • Orthopedie
 • Hart- en vaatziekten
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Gastro-enterologie
 • Urologie
 • Gynaecologie
 • Oogziekten
 • Dermatologie

 

Royal Doctors vraagt, mits uw schriftelijke toestemming, uw medische gegevens op bij uw behandelaars.

Royal Doctors heeft hierin ruime ervaring en zorgt ervoor dat u zich zo weinig mogelijk moet bezig houden met administratieve handelingen.

Een Second Opinion bevordert de vertrouwensrelatie met uw eigen arts, op voorwaarde dat de Second Opinion in volle transparantie gebeurt.

In het algemeen staan artsen positief tegenover een Second Opinion die onafhankelijk en transparant is. Onder deze voorwaarden zal dit het partnership tussen patiënt en arts versterken.

Een Second Opinion Rapport bij Royal Doctors bestaat uit 3 delen.

• De Second Opinion arts begint met een feitelijke en medische stand van zaken weer te geven, aan de hand van een grondige analyse van het medisch dossier.

• Vervolgens gaat de arts in op de vragen die u als patiënt op voorhand kan stellen. De antwoorden op uw persoonlijke vragen worden in een begrijpelijke taal neergeschreven.

• Als laatste gaat de arts zijn medische opinie neerschrijven, gebaseerd op de aangereikte informatie uit het medisch dossier en op de informatie die u als patiënt aanreikt. Dit is het Second Opinion Advies. De arts eindigt zijn second opinion advies met een reeks concrete acties die u zou kunnen uitvoeren of die uw behandelende arts zou kunnen integreren in zijn/haar behandelplan.

Royal Doctors communiceert nooit rechtstreeks het Second Opinion Rapport aan uw eigen arts.

Royal Doctors moedigt transparantie rond het uitvoeren van de Second Opinion sterk aan. Het geschreven Second Opinion Rapport ontvangt u in 3-voud. Naast het exemplaar voor uzelf is er een exemplaar voor de huisarts en de eigen arts. Wij adviseren u om dit rapport met uw huisarts en/of eigen arts te bespreken.

Ja, dat kan, maar het is belangrijk dat het Second Opinion Rapport duidelijk is en dat alle vragen beantwoord zijn. Daarom raadt Royal Doctors ten sterkste aan om het rapport door te nemen met de huisarts en te bespreken met de behandelende arts.

Snel!

E-mails worden beantwoord binnen de volgende werkdag.

Wanneer Royal Doctors uw persoonlijke vragenlijst én uw medisch dossier ontvangen heeft, garanderen wij u dat u uw schriftelijk Second Opinion Rapport ontvangt binnen de 10 dagen.

Ja, u kan ten alle tijden bij Royal Doctors een Second Opinion aanvragen, ook als uw behandeling al gestart is.

Royal Doctors heeft een accreditatieprogramma waarbij we niet enkel kijken naar de kwalificaties van de arts, maar ook een doorlichting uitvoeren op het gebied van specialisaties, communicatievaardigheden, onafhankelijkheid, bijscholingen, reputatie, studies, data en tevredenheid onder patiënten. Deze screening wordt zeer grondig uitgevoerd.

Royal Doctors voert een jaarlijks overleg met zijn artsen om wederzijdse feedback te bespreken. Op die manier kunt u er 100% op vertrouwen dat onze adviezen objectief en volledig onafhankelijk gebeuren.

Royal Doctors deelt op géén enkele manier medische informatie aan de werkgever/ verzekeraar.

Neen.

Het initiatief voor een Second Opinion ligt steeds bij de patiënt.

1. Onafhankelijke organisatie.

2. Toegang tot internationaal netwerk van gespecialiseerde artsen.

3. Second Opinion rapport binnen de 10 dagen.

4. Persoonlijke benadering van uw medische situatie.

5. Duidelijke antwoorden op uw vragen.

6. Tijdsbesparend.

7. Kostenbesparend.

8. Financieel transparant/geen verborgen kosten.

9. Meer dan 20 jaar ervaring.

10. Gemoedsrust.

Royal Doctors verzamelt uw (medische) gegevens om uw vragen, aan Royal Doctors, van een passend medisch inhoudelijk advies te kunnen voorzien.
Wij verwerken alleen de door u aangeleverde informatie en /of de met uw instemming opgevraagde dossiers bij uw behandelde arts.

Wij bewaren uw medische gegevens niet langer dan noodzakelijk tot een maximum van 3 kalenderjaren en dragen daarna zorg voor een zorgvuldige vernietiging.
Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid dan kunt u hierover contact opnemen met uw casemanager.

De Second Opinion Rapporten zijn ‘adviezen en opties’ over uw huidige diagnose en/of voorgestelde behandelplan of behandeling. Onze specialisten stellen geen diagnoses op afstand of schrijven geen behandeling voor.

Onze experten beoordelen uw medische gegevens op een onafhankelijke manier en geven hun professionele mening.

Het Second Opinion Rapport kan alleen echt in de praktijk worden gebracht als u de Second Opinion persoonlijk met uw behandeld arts bespreekt en als ze worden opgenomen als onderdeel van uw lopende behandeling.

Uiteindelijk beslist uw eigen arts, samen met u, of de adviezen en opties een onderdeel worden van uw behandeling.

Een Second Opinion aanvragen?

Start uw Second Opinion aanvraag vandaag nog!
Heeft u toch nog vragen?