Web Babel Syndrome and false expectations during own multimedia oncological search

  • 29 October 2014

Tegenwoordig is internet voor de meeste internetgebruikers de nieuwe gouden standaard geworden bij medische aandoeningen. Hoewel er meestal spraken is van een wetenschappelijke achtergrond, ontbreekt het bij de meeste websites, blogs en video's (die als belangrijkste bron YouTube hebben) aan een inhoud- en kwaliteitsgarantie. Hierdoor genereert men onduidelijkheden bij gebruikers.