Second opinion clinic: is the Web Babel Syndrome treatable?

 • 7 Dec 2011

Het “Web Babel Syndroom”, is een omschrijving voor een patiënt die online in zijn obsessieve zoektocht naar medische vragen en antwoorden, gedesoriënteerd en verward achter blijft.

The web babel syndrome. Patient Educ Counseling

 • 10 Oct 2011

Het Babel Syndroom werd in de jaren ’90 geïntroduceerd voor patiënten met complexe aandoeningen die verschillende specialisten consulteerden zonder dat deze dat van elkaar wisten.
Deze en andere patiënten groepen zouden de dag van vandaag baat hebben bij een Second Opinion Medical Clinic. Waar patiënten met hun vragen terecht kunnen bij een multidisciplinair team.

Second opinion pathology in tertiary care of patients with urologic malignancies.

 • 17 Apr 2011

Een second opinion voor chirurgische indicaties bij urologische aandoeningen kan leiden tot grote therapeutische en prognostische veranderingen.

Second medical opinions

 • 21 Feb 2011

Een overzicht over wetenschappelijke literatuur over second opinions en suggesties voor verder onderzoek.

Second medical opinions: the views of oncology patients and their physicians

 • 7 Sep 2010

Australisch onderzoek naar de motieven voor een Second Opinion bij vergevorderde oncologische patiënten. Patiënten zijn op zoek naar geruststelling, hebben vragen bij hun ernstige medische toestand of zijn ontevreden over de communicatie met hun eigen arts.
Artsen voeren tot 5 second opinion consultaties per maand en stellen patiënten gerust of geven bijkomende informatie.

Second opinions in oncology: the experiences of patients attending the Sydney Cancer Centre

 • 17 Aug 2009

Patiënten die een second opinion willen bij een medisch oncoloog zijn doorgaans hoger opgeleid, jonger en vrouwelijk. Patiënten zochten geruststelling en bijkomende informatie.

Mandatory second opinion in cytopathology

 • 25 Apr 2009

Second opinion bij cytopathologie ( laboratorium onderzoek naar lichaamscellen, verkregen uit punctie, uitstrijkjes en andere staalafname) wordt frequent gedaan.
Uit onderzoek blijkt dat tot 7,4% van de second opinions een drastische andere opinie heeft ten opzichte van de eerste opinie.
De suggestie wordt geformuleerd om second opinons in cytopatholgie als gouden standaard in te voeren.

The role of second opinion pathology in the management of lesions of the head and neck

 • 13 Apr 2005

Deze studie brengt de omvang van diagnostische onnauwkeurigheid van letsels aan het hoofd en de nek in kaart en legt uit waarom het nuttig is om een herbeoordeling te doen van het diagnostisch materiaal bij patiënten die doorverwezen worden in het kader van het behandelen van tumoren aan het hoofd en de nek.

Motives for seeking a second opinion in orthopaedic surgery

 • 6 Oct 2001

Patiënten zoeken een second opinion vanwege teleurstelling over hun oorspronkelijke behandeling of omdat ze meer informatie willen over hun toestand en/ of de behandeling ervan. First-opinion artsen waren meestal niet op de hoogte van deze communicatieproblemen.
Een second opinion verwijzing door de arts varieert tussen de 10-70%

Referrals for second opinion in surgical pathology: implications for management of cancer patients in the UK

 • 27 Sep 2001

Onderzoek naar de motivatie van een second opinion voor pathologie, waarbij het ene lab doorverwijst naar een ander laboratorium. In de UK is dergelijke doorverwijzing een courant gebeuren (>45%). Het maakt een significant deel uit van het takenpakket van de patholoog, zonder structurele financiering.

The value of second opinion in gastrointestinal and liver pathology

 • 7 Jun 2001

Routinematige beoordeling van gastro-intestinale en hepatobiliaire pathologie bracht opmerkelijke discrepanties in diagnoses aan het licht. In 7,2% brachten de veranderingen significante wijzigingen teweeg in het behandelplan en het toekomstperspectief van de patiënt.

Quality assurance of second opinion pathology in gynecologic oncology

 • 28 Aug 1999

Gedurende 1 jaar warden al de weefselonderzoeken bij patiënten met een gynaecologisch- oncologische problematiek onderworpen aan een second opinion.
In 16,9% was er een verschil tussen de eerste en de tweede opinie. Gaande van ontbrekende informatie tot een verschil in diagnose met belangrijke implicaties op de behandeling en de prognose (4,7%).

Op zoek naar een tweede mening

 • 9 Sep 1993

Een second opinion in Nederlandse context kent een groeiende vraag. Naast patiënten die het initiatief voor een second opinion in handennemen, spelen zorgverzekeraars in op deze groeiende vraag. Zolang er geen duidelijke richtlijnen en indicaties zijn voor een second opinion, zal de kwaliteit en de winst voor de patiënt onduidelijk blijven.