Beste HR beleidsmaker, CFO, CEO,  popup image
Welkom bij Royal Doctors 

Is uw bedrijf op zoek naar een krachtige oplossing voor de gezondheidsuitdagingen waarmee uw medewerkers en uw bedrijf worden geconfronteerd? Bij Royal Doctors begrijpen we de complexiteit van het moderne gezondheidslandschap en zijn we vastbesloten om uw medewerkers snelle toegang te bieden tot de juiste zorg die ze verdienen.

Het is tijd om afscheid te nemen van machteloosheid en verwarring binnen (langdurig) verzuim. under-line

Met onze Royal Doctors Medische Employee Benefits, krijgen uw medewerkers directe toegang (binnen 10 dagen) tot de juiste zorg op elk moment in hun leven wanneer ze het nodig hebben.

Onze diensten binnen onze Medisch Employee Benefits voor werknemer (en directe familie) omvatten:under-line

  1. First Opinion Consult: Laat uw werknemers met vertrouwen beslissingen nemen over hun gezondheid door directe toegang tot de juiste specialisten.
  2. Second Opinion Report: Soms is een tweede perspectief nodig over de juiste diagnose en/of behandeling. Onze experts bieden snel en deskundig advies, terwijl de relatie met de huidige arts behouden blijft.
  3. Complex Illness Solutions: Voor werknemers die te maken hebben met complexe medische aandoeningen, biedt onze gespecialiseerde ondersteuning een snellere terugkeer naar de werkvloer, met een succespercentage van één op drie.

Het aanbieden van Royal Doctors Medische Employee Benefits laat niet alleen zien dat u om de gezondheid van uw werknemers geeft, maar verbetert ook de moraal en retentie op de werkvloer. Door de machteloosheid te doorbreken, versterkt u uw bedrijf als een werkgever die daadkracht toont en zich inzet voor snelle toegang van de juiste zorg van uw medewerkers. Met een gegarandeerd ROI van 10 keer de kostprijs van onze service.

Ik moedig u aan om deze voordelen serieus te overwegen en te onderzoeken hoe ze kunnen worden geïntegreerd in uw HR-beleid. Laten we samen de volgende stap zetten van preventieve gezondheids benefits naar een echte Medische Employee Benefit die de machteloosheid bij uw werknemer en uw bedrijf doorbreekt binnen ziekteverzuim.

Download brochure

Veelgestelde vragen

Een medewerker kan zelf Royal Doctors inschakelen vanaf het moment dat er een medisch probleem is geconstateerd. Royal Doctors helpt om iemand met een nieuw medisch probleem binnen 10 dagen bij de juiste specialist te krijgen. Daarnaast biedt Royal Doctors een second opinion service aan. Zodra de diagnose is gesteld en een behandelplan is opgesteld, kan Royal Doctors deze beoordelen en indien nodig, samen met de behandelend arts de diagnose of behandeling optimaliseren. Dit kan twijfel bij de patiënt wegnemen en biedt werkgevers de zekerheid dat een medewerker de best mogelijke zorg krijgt. Als laatste kan Royal Doctors ondersteuning bieden aan mensen die om verschillende redenen zijn vastgelopen in het zorgsysteem. Hierbij kan in 33% van de gevallen alsnog een volledig herstel worden bereikt.

Met uitzondering van spoedgevallen kunnen medewerkers met alle medische klachten bij Royal Doctors terecht voor advies en ondersteuning.Inclusief mentale problematiek.

Royal Doctors zorgt ervoor dat patiënten goed voorbereid naar de juiste specialist gaan, waardoor gemiddeld twee consultaties per patiënt bespaard worden. Door deze efficiëntie kunnen patiënten sneller geholpen worden, wat ook bijdraagt aan kortere wachtlijsten voor iedereen.

Ja, een contract met Royal Doctors geldt voor alle medewerkers zonder uitzondering.

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om directe gezinsleden, de echtgeno(o)t(e) en kinderen tot 21 jaar, tegen een vergoeding van slechts €4,99 (excl BTW) per maand ook toegang geven tot Royal Doctors.

Het Employee Benefit Programma van Royal Doctors is erop gericht dat medewerkers optimaal kunnen functioneren. Ziekte binnen het gezin kan de prestaties op het werk beïnvloeden en vraagt om extra ondersteuning thuis. Een gezond gezin draagt bij aan de fitheid en het welzijn van de werknemer.

Een second opinion doorloopt drie stappen: 

  1. De patiënt vult een digitaal formulier in en machtigt Royal Doctors om gegevens uit het medisch dossier op te halen;
  2. Een expert van Royal Doctors beoordeelt de diagnose en het behandelplan en geeft zo nodig aanbevelingen;
  3. De patiënt bespreekt het rapport vervolgens met de eigen arts. Medische gegevens worden  nooit met werkgevers gedeeld.

Medische gegevens zijn privé. Royal Doctors respecteert de privacy van elke medewerker en deelt nooit medische informatie met werkgevers.

Een team van experts bij Royal Doctors neemt uitgebreid de tijd om een dossier te beoordelen vanuit een breder perspectief, vaak met nieuwe inzichten of oplossingen als resultaat.
In 25% gevallen is er geen medische oplossing meer, maar zijn er misschien wel oplossingen om je meer comfort te bezorgen. 

In 75% van de gevallen blijkt er wel degelijk nog een oplossing te bestaan voor mensen die zogezegd “ uitbehandeld “ zijn. Van de oorspronkelijke 100% blijkt 33% van de personen die door het Complex Care team worden geholpen, volledig herstel alsnog mogelijk.

Royal Doctors  is actief in Nederland en België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Arbodiensten focussen op veiligheid, periodieke onderzoeken en re-integratiebegeleiding inclusief consultancy en verzuimrapportage,  terwijl Royal Doctors zich specifiek richt op het medische aspect van verzuim en het ontsluiten van het zorglandschap voor werknemers.

Arbodiensten werken graag samen met Royal Doctors, omdat beide diensten complementair zijn met het gezamenlijke doel om medewerkers gezond te houden en te krijgen. Zodat het ziekteverzuim zo laag mogelijk is.

Behandelende artsen zien de tussenkomst van Royal Doctors niet als een inbreuk op hun professionele terrein, maar als een vorm van samenwerking. Dit komt doordat Royal Doctors niet pretendeert de rol van de arts over te nemen, maar juist aanvullende ondersteuning biedt. De samenwerking wordt als positief ervaren omdat Royal Doctors kan helpen bij het versnellen van het diagnostische proces of het verkrijgen van een second opinion, zonder dat dit extra belasting voor de patiënt betekent.

Royal Doctors ondersteunt organisaties met een uitgebreid communicatiepakket, afgestemd op hun specifieke wensen. Dit pakket kan onder andere bestaan uit informatie voor nieuwe medewerkers, webinars, jaarlijkse sprekers, posters en een campagne genaamd ‘Ask Royal Doctors’. Deze middelen zijn ontworpen om werknemers te informeren en te betrekken bij de diensten die Royal Doctors biedt.

Medewerkers reageren over het algemeen heel enthousiast op de introductie van het Employee Benefit Programma van Royal Doctors. Ze beschouwen het als een blijk van waardering en erkenning van hun werkgever. De ondersteuning van Royal Doctors gedurende het hele ziekteproces wordt hoog gewaardeerd, omdat het dient als een gids door complexe zorgpaden heen, wat leidt tot snellere behandelingen en minder onzekerheid.

Als een medewerker besluit geen gebruik te maken van de aangeboden diensten van Royal Doctors, dan is dat een persoonlijke keuze. Het kan voorkomen dat collega’s elkaar wel aanmoedigen om wel gebruik te maken van Royal Doctors’ diensten, maar uiteindelijk is het een beslissing aan de individuele medewerker.

Royal Doctors kan significant bijdragen aan zowel een hogere werknemerstevredenheid als gezondere werknemers. Bij een bedrijf met 1000 medewerkers kan Royal Doctors bijvoorbeeld gemiddeld 50 medewerkers 60 dagen eerder bij de juiste specialist krijgen, wat een besparing van  €750.000 op jaarbasis kan opleveren. Voor second opinions en complexe zorgscenario’s zijn er ook aanzienlijke financiële voordelen te behalen, met een potentiële jaarlijkse besparing van €2.000.000 tegenover een investering van €120.000 in Royal Doctors-diensten.

Hoewel Royal Doctors al contracten heeft met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars, biedt de Employee Benefit Programma-dienstverlening extra voordelen die veel verder gaan dan wat normaal gesproken onder de zorgverzekering valt. Dit kan onder meer ruimere voorwaarden betekenen en de dienstverlening is niet beperkt tot enkel second opinions, waardoor de waarde voor zowel werkgevers als werknemers toeneemt.

Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over hoe Royal Doctors uw aanpak binnen verzuim kan transformeren!

Fier op het vertrouwen dat wij krijgen van bedrijven en organisaties