“Repurposing” en dikdarmkankerpreventie

 • 21 Oct 2021

Geneesmiddelen worden goedgekeurd na klinische studies voor een bepaalde indicatie, kwaal of ziekte. Maar vele geneesmiddelen kunnen meer, soms veel meer, dan waarvoor ze zijn goedgekeurd. Men kan ze dan ook aanwenden om andere redenen dan waarvoor zij op de markt zijn. Prof. Gad Rennert (Israël) gaf een spreekbeurt over "Repurposing" en oa preventie van dikdarmkanker.

Results of a patient-oriented second opinion program in Germany shows a high discrepancy between initial therapy recommendation and second opinion

 • 20 Mar 2020

Uit Duits onderzoek dat gedurende 5 jaar orthopedische patiënten (1414 patiënten) onderzocht die gebruik maakt van een second opinion, blijkt dat 65% van deze patiënten in een Second Opinion een therapeutisch advies krijgt dat afwijkt van het eerste advies.
85% Patiëntentevredenheid werd bevraagd op 3 tijdstippen (1,3 en 6 maanden).

Second opinion aanvragen, een tweede mening kan het verschil maken.

 • 10 Sep 2019

Het effect van een second opinion op de besluitvorming van de patiënt en op de kwaliteit van zorg werd onderzocht in de VS.

Studie over second opinion op vraag van de patiënt

 • 9 Sep 2019

Redenen om een second opinion aan te vragen zijn: bevestiging van de diagnose en behandeling, ontevredenheid over de eerste consultatie, nood aan meer informatie en terugkerende symptomen of complicaties ten gevolge van een behandeling.

Second opinion in de orthopedie

 • 9 Aug 2019

Het aantal second opinions is de laatste jaren internationaal sterk gestegen.
Ook in de orthopedie blijkt dat de meningen tussen eerste en tweede opinies nogal van mekaar kunnen verschillen.

Second opinion in de psychiatrie

 • 10 Jul 2019

Een studie over second opinion ten gevolge van geestelijke gezondheid problemen, toont aan dat in 31% van de gevallen een andere medische diagnose wordt gesteld en dat er in 68% aanbevolen wordt de behandeling te wijzigen.

Belangrijke studie over 6791 patiënten die een second opinion genoten.

 • 10 Jun 2019

Bij een screening over 2 jaar, van 6791 patiënten die een second opinion aanvroegen in de VS bleek dat:
In 37% wijzigingen van de behandeling werd voorgesteld en dat In 30.7% deze wijzigingen klinisch nuttig zijn.

Research Analyzes the Impact of Second Opinions on Breast Cancer

 • 17 Apr 2019

Het behandelplan van 70 patiënten met de diagnose borstkanker, werd herbekeken door een multidisciplinair team. Bij 61% van deze patiënten was het aangewezen om bijkomende onderzoeken te doen. Bij 23% van de 70 patiënten heeft men meer tumoren vastgesteld dan in de eerste opinie. Bij 43% van de 70 patiënten werd de diagnose aangepast.

Obtaining a second opinion is a neglected source of health care inequalities

 • 16 Jan 2019

Uit literatuurstudie over second opinion blijkt dat socio-economische status van patiënten en hun opleidingsniveau een invloed hebben op gebruik van second opinion.
Deze patiëntengroep zijn minder snel geneigd gebruik te maken van een second opinion en vormen tevens een risicogroep voor chronische aandoeningen.
Artsen moeten zich bewust zijn van de motieven die patiënten weerhouden van een second opinion.

Study shows value of breast cancer patients seeking second opinions

 • 11 Oct 2018

Deze studie, gepubliceerd in de Annals of Surgical Oncology, werd gekeken naar de waarde van een second opinion voor borstkankerpatiënten. In 43% van deze patiënten werd een belangrijke aanpassing gedaan van hun diagnose-en behandelplan.

To cut healthcare costs, more employers are offering second opinion services

 • 7 Sep 2018

Onderzoek toont aan dat een Second Opinion het hoge aantal misdiagnoses, gezondheidskosten en absenteïsme cijfers positief kunnen beïnvloeden. Werkgevers hebben alle belang bij een kwalitatieve gezondheidszorg en bieden Second Opinion Services aan.

The value of expert second opinion in diagnosis of soft tissue sarcomas

 • 1 Jan 2018

Een goede diagnose stelling bij tumoren in zachte weefsel is cruciaal voor het behandelplan. Second Opinions zijn uitermate aangewezen om de behandelopties als chirurgie, radiotherapie of andere behandelopties te bepalen.

Second opinion for degenerative spinal conditions: an option or a necessity? A prospective observational study

 • 9 Aug 2017

Volgens het Gobal Burden of Disease onderzoek, is rugpijn de meest voorkomende oorzaak van menselijke beperkingen
In een studie van mei 2011-mei 2012 werden 544 patiënten met rugklachten, waarvoor een chirurgie werd aanbevolen onderworpen aan een second opinion.
59,8% kreeg een nieuwe diagnose, slechts 15,5% kreeg hetzelfde advies als in het eerste consult.

Second opinion in medical encounters − A study among breast cancer patients

 • 7 Aug 2017

Wat zijn de overeenkomsten in second opinions die gesuggereerd worden door de arts en deze waarbij de patiënt het initiatief neemt?
Artsen zijn minder geneigd patiënten ouder dan 75j en patiënten met een lage opleiding, te informeren over een Second Opinion.

The value of second opinions demonstrated in study

 • 7 Apr 2017

In een nieuwe studie meldt “Mayo Clinic” dat maar liefst 88 procent van patiënten die komen voor een Second Opinion, naar huis gaat met een nieuwe of verfijnde diagnose - waarbij hun behandelplan en mogelijk hun leven verandert.

Patient-Driven Second Opinions in Oncology: A Systematic Review

 • 7 Jan 2017

Patiënten met diagnose kanker, maken alsmaar meer gebruik van een Second Opinion. Literatuurstudies tonen grote verschillen in het resultaat van deze Second Opinions, de beweegredenen voor deze patiëntengroep zijn echter welgekend: ontevredenheid en gebrek aan vertrouwen, ontevredenheid over de gevoerde communicatie, nood aan meer gepersonaliseerde informatie.
Praktische handvaten voor oncologen om een second opinion te doen.

The Human Cost and Financial Impact of Misdiagnosis

 • 1 Oct 2016

Een misdiagnose leidt in 30% van de gevallen tot een levensbedreigende situatie. In de VS alleen sterven tussen de 40000 – 80000 mensen per jaar aan een foutieve diagnose. ( IOM rapport)
De financiële impact van een foutieve diagnose wordt in de VS geschat op 30% van het overheidsbudget voor gezondheidszorg, of omgerekend 750 miljard dollar.

Attitudes towards second opinion services in cancer care: a nationwide survey of oncologists in Korea

 • 22 Mar 2016

Artsen zijn over het algemeen positief over second opinion-diensten en verwachtten een toename aan patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg. Ze maken zich echter zorgen over de gevolgen met betrekking tot gezondheidszorg kosten en wachttijden.
Het ontwikkelen van duidelijkere richtlijnen voor artsen die een second opinion uitvoeren, helpt de voordelen van second opinion-diensten te maximaliseren.

Evaluation of Outcomes From a National Patient-initiated Second -opinion Program

 • 7 Oct 2015

Bij 6791 patiënten die gebruik maakte van een second opinion aanvroegen, werd in 37% de behandeling gewijzigd. Bovendien bleek in 30,7% dat deze wijzigingen een klinische meerwaarde betekenen.
De impact voor een second opinion lijkt voor een behandelingsplan groter te zijn dan voor een diagnosestelling.

Het grootste potentiële voordeel van het gebruik van systemen zoals WhatsApp is de grotere betrokkenheid en supervisie van de behandelende chirurg.

Second opinion in de zorgverzekeringswet

 • 7 Jan 2015

Second Opinion als onderdeel van de basis verzekerde zorg in Nederland.

Web Babel Syndrome and false expectations during own multimedia oncological search

 • 29 Oct 2014

Tegenwoordig is internet voor de meeste internetgebruikers de nieuwe gouden standaard geworden bij medische aandoeningen. Hoewel er meestal spraken is van een wetenschappelijke achtergrond, ontbreekt het bij de meeste websites, blogs en video's (die als belangrijkste bron YouTube hebben) aan een inhoud- en kwaliteitsgarantie. Hierdoor genereert men onduidelijkheden bij gebruikers.

Patient-Initiated Second Opinions: Systematic Review of Characteristics and Impact on Diagnosis, Treatment and Satisfaction. Mayo Clinic

 • 30 May 2014

Patiënten die een second opinion ondergaan o.w.v. een medisch oncologisch probleem, krijgen in 42% van de cases een wijziging in hun behandeling.
Bij een second opinion blijkt dat 34% van de geplande orthopedische en gynaecologische) ingrepen niet nodig zijn.
Patiënten geven second opinions een hoge tevredenheidsscore omdat deze hetzij de originele diagnose en behandelplan bevestigen, hetzij een alternatief voorstel biedt.

Second Opinion at CU Cancer Center Changes Diagnosis from Advanced, Incurable Lung Cancer to Early Stage, Curable Lung Cancer

 • 7 May 2014

Een patiënt die gediagnosticeerd werd met ongeneeslijke longkanker, bleek na een second opinion een perfect te behandelen longtumor te hebben in een zeer vroeg stadium en een nevenwerking van een antibioticum.
Na het chirurgisch wegnemen van de longtumor en het stoppen van het antibioticum, herstelde deze patiënt volledig.

The economic impact of second opinion in pathology

 • 21 Sep 2012

Het belang van een second opinion groeit in de VS vanaf de jaren ’70. Voor patiënten wordt de behandeling en diagnostiek verfijnd, voor de arts vermindert het risico op juridische claims bij misdiagnose of behandeling en voor de maatschappij resulteert een second opinion in een kostenbesparing.
Het belang van online second opinions zal economisch efficiënt en sociaal aanvaard zijn als een organisatie die een second opinion online aanbiedt, erin slaagt medische experten aan te werven met een breed netwerk van (inter)nationale consultants.