FAQ

FAQ

Wat is Royal Doctors?

Royal Doctors helpt de patiënt navigeren in de medische wereld. Royal Doctors is de matchmaker tussen patiënt en arts. 

Royal Doctors is actief sinds 1999 en hielp tot hier toe meer dan 60.000 mensen.

Welke diensten biedt Royal Doctors aan?

- ASK Royal Doctors 

- First Opinion Consult

- Second Opinion Consult

- Second Opinion op Afstand

- Complex Case Management

Hoeveel kost Royal Doctors?

Royal Doctors werkt met 3 lidmaatschapsformules.

Iedere formule geeft toegang tot bepaalde diensten.


Comfort Membership - €29/maand - Klik HIER om lid te worden 

Dit lidmaatschap geeft toegang tot:              

 • 2x ASK Royal Doctors per jaar
 • 2x First Opinion Consult per jaar
 • 1x Second Opinion Consult per jaar


Premium Membership - €49/maand - Klik HIER om lid te worden 

Dit lidmaatschap geeft toegang tot:                  

 • 3x ASK Royal Doctors per jaar
 • 3x First Opinion Consult per jaar  
 • 2x Second Opinion Consult per jaar 
 • 1x Second Opinion op Afstand per jaar 


Royal Membership - €99/maand - Klik HIER om lid te worden 

Dit lidmaatschap geeft toegang tot:                

 • 5x ASK Royal Doctors per jaar
 • 5x First Opinion Consult per jaar 
 • 3x Second Opinion Consult per jaar 
 • 2x Second Opinion op Afstand  per jaar    
 • 1x Complex Case Management per jaar 


Kan iedereen lid worden van Royal Doctors?

Ja. Er zijn geen exclusiecriteria. U kan individueel of het hele gezin aansluiten. Voor bedrijven, verzekeraars en organisaties zijn er interessante groepsvoorwaarden.

Wanneer kan ik lid worden van Royal Doctors?

U kan op ieder moment lid worden van Royal Doctors!

Een NIEUW lidmaatschap voor individuele personen kent een wachttijd van 3 maanden.

Dit wil zeggen dat u tijdens de eerste 3 maanden van het lidmaatschap, de dienstverlening niet kunt gebruiken.

Voor welke ziektebeelden kunt u terecht bij Royal Doctors?

U kunt bij Royal Doctors terecht voor alle ziektebeelden.

Hoe snel helpt Royal Doctors u?

Bij Royal Doctors maken we er een erezaak van om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen. 

Daarom garanderen wij:

 • First Opinion en Second Opinion Consult: maximale doorlooptijd 6 werkdagen
 • Second Opinion op Afstand: maximale doorlooptijd 18 werkdagen
 • Complex Case Management: maximale doorlooptijd 18 werkdagen

 

Betaalt Royal Doctors uw ziekenhuisfactuur?

Nee. Royal Doctors betaalt uw ziekenhuisfactuur niet.

Wél informeren wij u op voorhand wat u kan verwachten in het ziekenhuis of tijdens een consultatie. M.a.w. wanneer wij u op consultatie sturen voor een First of Second Opinion, weet u op voorhand precies wat de prijs van deze consultatie zal zijn. 

LET OP: Indien tijdens de consultatie bijkomende onderzoeken ingepland of uitgevoerd worden, vraagt u de arts best om een kostenraming. Indien u twijfelt of uw verzekeraar tussenkomt in de kosten, is het raadzaam om deze kostenraming ook met uw verzekeraar te bespreken. 

 

Krijgt Royal Doctors commissie van de dokters of het ziekenhuis?

Nee. Royal Doctors krijgt geen commissies van haar netwerk.

Betaalt het ziekenhuis Royal Doctors?

Nee. Royal Doctors voert een jaarlijkse accreditatie en audit uit van het ziekenhuis volledig ten laste van Royal Doctors. Op die manier kunt u er 100% op vertrouwen dat onze doorverwijzingen objectief en volledig onafhankelijk gebeuren.

Hoe selecteert Royal Doctors zijn artsen?

Royal Doctors heeft een accreditatieprogramma van 200 selectiecriteria, waarbij we niet enkel kijken naar de kwalificaties van de arts, maar ook een doorlichting uitvoeren op het gebied van specialisaties, communicatievaardigheden, financiële transparantie, bijkomende onderzoeken, bijscholingen, reputatie, studies, data en tevredenheid onder patiënten. Deze screening wordt zeer grondig uitgevoerd zodat u er op kunt vertrouwen dat wij u naar de beste zorg doorverwijzen.

Hoe uitgebreid is het netwerk van Royal Doctors?

Het netwerk van Royal Doctors bestaat uit meer dan 800 artsen: 600 in Europa en 200 in de rest van de wereld. Ons doel is niet het grootste, maar wel het meest kwalitatieve netwerk.

Hoe start u een medische procedure?

STAP 1: U MELDT ZICH AAN VIA HET CONTACTFORMULIE 

Als lid van Royal Doctors neemt u contact op via onze website.

Klik hier om te beginnen.

Wij verifiëren vervolgens uw lidmaatschap en gaan van start.

 

STAP 2: U VULT HET DIGITALE INTAKEFORMULIER IN

Na verificatie van uw lidmaatschap ontvangt u een e-mail met daarin de toegang tot een beveiligd intakeformulier. U vult dit in.

Via dit intakeformulier krijgen wij een grondig en gedetailleerd beeld van uw medische situatie. Indien nodig helpen wij u discreet bij het opvragen van uw medisch dossier. Al deze informatie helpt ons om uw persoonlijke situatie goed te begrijpen.

 

STAP 3: ROYAL DOCTORS CONTACTEERT U TELEFONISCH

Om helemaal zeker te zijn dat wij uw situatie goed begrepen hebben en om eventuele vragen of bezorgdheden van uw kant te beantwoorden, nemen wij de vervolgens contact met u op. Samen met u overlopen het intakeformulier en starten we de zoektocht naar de juiste arts voor uw persoonlijke situatie. 

 

STAP 4: ROYAL DOCTORS SELECTEERT VOOR U DE BESTE ARTS

Uiterlijk drie werkdagen na vervollediging van uw dossier, ontvangt u van Royal Doctors de naam en het curriculum van de arts die het best geschikt is voor uw persoonlijke situatie.

 

STAP 5: U GAAT OP CONSULTATIE OF ONTVANGT EEN SCHRIFTELIJK RAPPORT.

First of Second Opinion Consult: u kan binnen de 6 werkdagen op consultatie bij de arts die wij voor u hebben geselecteerd.

Second Opinion op Afstand: u ontvangt binnen de 18 werkdagen een schriftelijk rapport, opgesteld door een van onze artsen. Hierin staan de adviezen van de arts i.v.m. uw dossier.

Hoe gaat Royal Doctors om met de privacy van uw (medische) gegevens?

Royal Doctors verzamelt uw (medische) gegevens om uw vragen aan Royal Doctors van een passend medisch inhoudelijk antwoord te kunnen voorzien of u in contact te kunnen brengen met de arts die past bij uw vraag. Wij verwerken alleen de door u aangeleverde informatie en /of de met uw instemming opgevraagde dossiers bij uw behandeld arts.  Wij bewaren uw medische gegevens niet langer dan noodzakelijk tot een maximum van 3 kalenderjaren en dragen daarna zorg voor een zorgvuldige vernietiging.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid dan kunt u hierover contact opnemen met uw casemanager.

Royal Doctors werkt samen met Prof. Dr. Jaak Janssens deze kreeg een onderscheiding van Prof. Honoris Causa. Hij wordt alsook uitgenodigd door het National Cancer Institute van de USA voor het STOP project waarin ECP de voortrekkersrol heeft, waardoor Prof. Dr. Janssens regelmatig de top van experten ziet in het kankeronderzoek.
- Prof. Dr. Jaak Janssens -
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x