Mandatory second opinion in cytopathology

  • 25 April 2009

Second opinion bij cytopathologie ( laboratorium onderzoek naar lichaamscellen, verkregen uit punctie, uitstrijkjes en andere staalafname) wordt frequent gedaan.
Uit onderzoek blijkt dat tot 7,4% van de second opinions een drastische andere opinie heeft ten opzichte van de eerste opinie.
De suggestie wordt geformuleerd om second opinons in cytopatholgie als gouden standaard in te voeren.